FIZIČKE OSOBINE ALKENA

Fizičke (hr. fizikalne) osobine alkena su vrlo slične osobinama alkana sa istim brojem ugljenikovih atoma.
Pri običnim uslovima (25˚C i atmosferskom pritisku) normalni alkeni mogu da budu u svim agregatnim stanjima: prva tri (C2 – C4) su gasovi, srednji alkeni (C5 C16) su tečnosti, a od C17H34 su čvrste supstance.

Nema granice između srednjih i viših članova jer tečnost postaje sve gušća.
Sa povećanjem molekulske mase (broja ugljenikovih atoma u molekulu) raste veličina molekula, raste jačina međumolekulskih sila, a samim tim i temperature topljenja i ključanja normalnih alkena. Temperature ključanja su im uopšteno niže nego kod alkana s istim brojem C-atoma.
Nisu rastvorljivi u vodi, a dobro se rastvaraju u organskim (nepolarnim) rastvaračima (benzen, etar, hloroform).
Apsorbuju UV-zračenje (zbog π-elektrona).

Нема коментара: